[Hướng dẫn sử dụng]
- Bước 1: Chọn "Vùng khảo sát"
- Bước 2: Nhập tên và năm sinh khách hàng vào 2 ô bên phải
- Bước 3: Nhấn nút "Lấy hình" →" Lưu hình". Lấy ảnh khác " Xóa hình" → "Lấy hình →"Lưu hình".
- Bước 4: Quay video nhấn nút "Ghi video" →"Ngừng ghi"→ "Download" để lưu lại video.

Họ và tên:       Năm sinh: